KOBIMBING

PEMBIAYAAN PERIBADI

Konsep: Tawarruq

Kadar Keuntungan:Dari 4.99% sehingga 5.90%

Tempoh:
Minima 1 Tahun (12 Bulan)
Maksima 10 Tahun (120 Bulan)

Kelayakan:
1. Selepas disahkan menjadi anggota oleh Mesyuarat ALK
2. Disahkan dalam jawatan
3. Menjelaskan Syer anggota minima RM300.00
4. Peratus margin bayaran ansuran maksima 50% (tanpa potongan rumah) ATAU 75% (ada potongan rumah)

5. Maksima tiga (3) pembiayaan dalam satu masa dengan KOBIMBING
6. Pendedahan maksima 30 kali gaji pokok berdasarkan kepada baki kos pembiayaan (mengikut had maksima kempen semasa)
7. Kakitangan kontrak (kumpulan pengurusan sahaja) layak membuat pembiayaan mengikut baki tempoh perkhidmatan
8. Terbuka kepada semua anggota termasuk bekas kakitangan di bawah Kumpulan BIMB Holdings Berhad (potongan gaji)
9. Menjelaskan satu (1) bulan Yuran anggota RM32.00 (jika potongan gaji tidak dibuat lagi)

Had Kemudahan:
Minima RM3,000.00
Maksima RM150,000.00 / 60x Gaji Pokok / Had Umur 58 Tahun / Mana yang Lebih Rendah

*mengikut had maksima kempen semasa

Dokumen Wajib:
1. Salinan Kad Pengenalan Pemohon dan Penjamin (disahkan)
2. Salinan Slip Gaji terkini Pemohon dan Penjamin (disahkan)

Jaminan:

  1. Amaun kurang RM50,000 = Tiada penjamin;
    ATAU
    Tiada penjamin jika jumlah Syer & Yuran = Jumlah Kos Pembiayaan
  2. Amaun melebihi RM50,000 = perlu penjamin

* Tertakluk kepada pihak pengurusan berdasarkan semakan rekod kredit

PEMBIAYAAN UBAHSUAI RUMAH

Konsep: Tawarruq

Kadar Keuntungan: 6.15% setahun

Tempoh:
Minima 1 Tahun (12 Bulan)
Maksima 8 Tahun (96 Bulan)

Kelayakan:
1. Selepas disahkan menjadi anggota oleh Mesyuarat ALK
2. Disahkan dalam jawatan
3. Menjelaskan Syer anggota minima RM300.00
4. Peratus margin bayaran ansuran maksima 50% (tanpa potongan rumah) ATAU 75% (ada potongan rumah) berdasarkan gaji pokok

5. Maksima tiga (3) pembiayaan dalam satu masa dengan KOBIMBING
6. Pendedahan maksima 30 kali gaji pokok berdasarkan kepada baki kos pembiayaan
7. Kakitangan kontrak (kumpulan pengurusan sahaja) layak membuat pembiayaan mengikut baki tempoh perkhidmatan
8. Terbuka kepada semua anggota termasuk bekas kakitangan di bawah Kumpulan BIMB Holdings Berhad (potongan gaji)
9. Menjelaskan satu (1) bulan Yuran anggota RM32.00 (jika potongan gaji tidak dibuat lagi)

Had Kemudahan:
Minima RM5,000.00
Maksima RM50,000.00

Jaminan:
1. Amaun kurang RM50,000 = Tiada Penjamin;
ATAU
Tiada Penjamin jika jumlah Syer & Yuran = Jumlah Kos Pembiayaan
2. Amaun melebihi RM50,000 = Perlu Penjamin

*Tertakluk kepada pihak pengurusan berdasarkan semakan rekod kredit

Dokumen Wajib:
1. Salinan MyKad pemohon dan penjamin (disahkan)
2. Salinan Slip Gaji terkini pemohon dan penjamin (disahkan)

Dokumen Sokongan:
1. Sebutharga/perjanjian dengan pihak pembekal/kontraktor
2. Resit bayaran pendahuluan deposit kepada pembekal (jika ada)
3. Gambar rumah sebelum diubahsuai
4. Salinan geran tanah atau rumah

PEMBIAYAAN PEMBELIAN TANAH

Konsep: Tawarruq

Kadar Keuntungan: 

1-10 tahun = 4.0% setahun
11-20 tahun = 5.0% setahun

Tempoh:
Minima 1 Tahun (12 Bulan)
Maksima 20 Tahun (240 Bulan)

Kelayakan:
1. Selepas disahkan menjadi anggota oleh Mesyuarat ALK
2. Disahkan dalam jawatan
3. Menjelaskan Syer anggota minima RM300.00
4. Peratus margin bayaran ansuran maksima 50% (tanpa potongan rumah) ATAU 75% (ada potongan rumah) berdasarkan gaji pokok

5. Maksima tiga (3) pembiayaan dalam satu masa dengan KOBIMBING
6. Pendedahan maksima 30 kali gaji pokok berdasarkan kepada baki kos pembiayaan
7. Kakitangan kontrak (kumpulan pengurusan sahaja) layak membuat pembiayaan mengikut baki tempoh perkhidmatan
8. Terbuka kepada semua anggota termasuk bekas kakitangan di bawah Kumpulan BIMB Holdings Berhad (potongan gaji)
9. Menjelaskan satu (1) bulan Yuran anggota RM32.00 (jika potongan gaji tidak dibuat lagi)

Had Kemudahan:
Minima RM5,000.00
Maksima RM250,000.00

Jaminan:
1. Amaun kurang RM50,000 = Tiada Penjamin,
ATAU
Tiada Penjamin jika jumlah Syer & Yuran = Jumlah Kos Pembiayaan
2. Amaun melebihi RM50,000 = Perlu Penjamin

Dokumen Wajib:
1. Salinan MyKad Pemohon dan Penjamin (disahkan)
2. Salinan Slip Gaji terkini Pemohon dan Penjamin (disahkan)

Dokumen Sokongan:
1. Resit bayaran pendahuluan deposit kepada penjual (jika ada)
2. Salinan perjanjian jual beli tanah
3. Salinan kad pengenalan penjual
4. Salinan geran tanah
5. Salinan Power of Attorney (PA) (jika berkenaan)
5. Salinan cabutan hakmilik
6. Resit hasil terkini
8. Lain-lain dokumen yang berkaitan

PEMBIAYAAN PEMBELIAN MOTORSIKAL BARU / TERPAKAI

Konsep: Bai Bithaman Ajil (BBA)

Kadar Keuntungan: 6.15% Setahun

Tempoh:
Minima 1 Tahun (12 Bulan)
Kenderaan Baru – Maksima 5 Tahun (60 Bulan)
Kenderaan Terpakai – Maksima 5 Tahun (60 Bulan)

Kelayakan:
1. Selepas disahkan menjadi anggota oleh Mesyuarat ALK
2. Disahkan dalam jawatan
3. Menjelaskan Syer anggota minima RM300.00
4. Peratus margin bayaran ansuran maksima 50% (tanpa potongan rumah) ATAU 75% (ada potongan rumah) berdasarkan gaji pokok

5. Maksima tiga (3) pembiayaan dalam satu masa dengan KOBIMBING
6. Pendedahan maksima 30 kali gaji pokok berdasarkan kepada baki kos pembiayaan
7. Kakitangan kontrak (kumpulan pengurusan sahaja) layak membuat pembiayaan mengikut baki tempoh perkhidmatan
8. Terbuka kepada semua anggota termasuk bekas kakitangan di bawah Kumpulan BIMB Holdings Berhad (potongan gaji)
9. Menjelaskan satu (1) bulan Yuran anggota RM32.00 (jika potongan gaji tidak dibuat lagi)

Had Kemudahan:
Minima RM3,000.00
Kenderaan Baru – Maksima RM20,000.00
Kenderaan Terpakai – Maksima RM10,000.00

Dokumen Wajib:
1. Salinan MyKad pemohon dan penjamin (disahkan)
2. Salinan Slip Gaji terkini pemohon dan penjamin (disahkan)

Dokumen Sokongan:
1. Sebutharga motorsikal daripada pembekal
2. Resit bayaran pendahuluan deposit kepada pembekal (jika ada)
3. Risalah spesifikasi barangan
4. Salinan geran motorsikal (terpakai)

PEMBIAYAAN KERETA BARU / TERPAKAI

Konsep: Bai Bithaman Ajil (BBA)

Kadar Keuntungan: 6.15% Setahun

Tempoh:
Minima 1 Tahun (12 Bulan)
Kenderaan Baru – Maksima 8 Tahun (96 Bulan)
Kenderaan Terpakai – Maksima 5 Tahun (60 Bulan)
(usia kereta tidak melebihi 10 tahun dan kombinasi tempoh bayar balik dan tahun)

Jaminan:
1.Amaun kurang RM50,000 = Tiada Penjamin;
ATAU
Tiada Penjamin jika jumlah Syer & Yuran = Jumlah Kos Pembiayaan
2.Amaun melebihi RM50,000 = Perlu penjamin
*Tertakluk kepada pihak pengurusan berdasarkan semak rekod kredit

Kelayakan:
1. Selepas disahkan menjadi anggota oleh Mesyuarat ALK
2. Disahkan dalam jawatan
3. Menjelaskan Syer anggota minima RM300.00
4. Peratus margin bayaran ansuran maksima 50% (tanpa potongan rumah) ATAU 75% (ada potongan rumah) berdasarkan gaji pokok

5. Maksima tiga (3) pembiayaan dalam satu masa dengan KOBIMBING
6. Pendedahan maksima 30 kali gaji pokok berdasarkan kepada baki kos pembiayaan
7. Kakitangan kontrak (kumpulan pengurusan sahaja) layak membuat pembiayaan mengikut baki tempoh perkhidmatan
8. Terbuka kepada semua anggota termasuk bekas kakitangan di bawah Kumpulan BIMB Holdings Berhad (potongan gaji)
9. Menjelaskan satu (1) bulan Yuran anggota RM32.00 (jika potongan gaji tidak dibuat lagi)

Had Kemudahan:
Minima RM3,000.00
Kenderaan Baru – Maksima RM40,000.00
Kenderaan Terpakai – Maksima RM40,000.00

Dokumen Wajib:
1. Salinan MyKad pemohon dan penjamin (disahkan)
2. Salinan Slip Gaji terkini pemohon dan penjamin (disahkan)

Dokumen Sokongan:
1. Sebutharga kereta daripada pembekal
2. Resit bayaran pendahuluan deposit kepada pembekal (jika ada)
3. Risalah spesifikasi barangan
4. Salinan geran kereta (terpakai)

PEMBIAYAAN PEMBELIAN BARANGAN PENGGUNA

Konsep: Bai Bithaman Ajil (BBA)

Kadar Keuntungan: 6.15% Setahun

Tempoh:
Minima 1 Tahun (12 Bulan)
Maksima 5 Tahun (60 Bulan)

Kelayakan:
1. Selepas disahkan menjadi anggota oleh Mesyuarat ALK
2. Disahkan dalam jawatan
3. Menjelaskan Syer anggota minima RM300.00
4. Peratus margin bayaran ansuran maksima 50% (tanpa potongan rumah) ATAU 75% (ada potongan rumah) berdasarkan gaji pokok

5. Maksima tiga (3) pembiayaan dalam satu masa dengan KOBIMBING
6. Pendedahan maksima 30 kali gaji pokok berdasarkan kepada baki kos pembiayaan
7. Kakitangan kontrak (kumpulan pengurusan sahaja) layak membuat pembiayaan mengikut baki tempoh perkhidmatan
8. Terbuka kepada semua anggota termasuk bekas kakitangan di bawah Kumpulan BIMB Holdings Berhad (potongan gaji)
9. Menjelaskan satu (1) bulan Yuran anggota RM32.00 (jika potongan gaji tidak dibuat lagi)

Had Kemudahan:
Minima RM1,000.00
Maksima RM20,000.00

Dokumen Wajib:
1. Salinan MyKad pemohon dan penjamin (disahkan)
2. Salinan Slip Gaji terkini pemohon dan penjamin (disahkan)

Dokumen Sokongan:
1. Sebutharga daripada pembekal
2. Resit bayaran pendahuluan deposit kepada pembekal (jika ada)
3. Risalah spesifikasi barangan

PEMBIAYAAN UMRAH / ZIARAH DAN MELANCONG

Kontrak Syariah: Tawarruq

Kadar Keuntungan: 6.15% Setahun

Tempoh:
Minima 1 Tahun (12 Bulan)
Maksima 5 Tahun (60 Bulan)

Kelayakan:
1. Selepas disahkan menjadi anggota oleh Mesyuarat ALK
2. Disahkan dalam jawatan
3. Menjelaskan Syer anggota minima RM300.00
4. Peratus margin bayaran ansuran maksima 50% (tanpa potongan rumah) ATAU 75% (ada potongan rumah) berdasarkan gaji pokok

5. Maksima tiga (3) pembiayaan dalam satu masa dengan KOBIMBING
6. Pendedahan maksima 30 kali gaji pokok berdasarkan kepada baki kos pembiayaan
7. Kakitangan kontrak (kumpulan pengurusan sahaja) layak membuat pembiayaan mengikut baki tempoh perkhidmatan
8. Terbuka kepada semua anggota termasuk bekas kakitangan di bawah Kumpulan BIMB Holdings Berhad (potongan gaji)
9. Menjelaskan satu (1) bulan Yuran anggota RM32.00 (jika potongan gaji tidak dibuat lagi)

Had Kemudahan:
Minima RM3,000.00
Maksima RM30,000.00

Dokumen Wajib:
1. Salinan MyKad Pemohon dan Penjamin (disahkan)
2. Salinan Slip Gaji terkini Pemohon dan Penjamin (disahkan)

Dokumen Sokongan:
1. Sebutharga daripada agensi pelancongan berlesen
2. Risalah daripada agensi
3. Resit bayaran pendahuluan deposit kepada agensi (jika ada)

PEMBIAYAAN QARD

Konsep: Qard

Had Kemudahan:
Minima RM500.00
Maksima RM2,000.00

Tempoh:
Maksima 1 Tahun (12 Bulan)

Kelayakan:
1. Selepas disahkan menjadi anggota oleh Mesyuarat ALK
2. Disahkan dalam jawatan
3. Menjelaskan Syer anggota minima RM300.00
4. Peratus margin bayaran ansuran maksima 50% (tanpa potongan rumah) ATAU 75% (ada potongan rumah) berdasarkan gaji pokok

5. Maksima tiga (3) pembiayaan dalam satu masa dengan KOBIMBING
6. Pendedahan maksima 30 kali gaji pokok berdasarkan kepada baki kos pembiayaan
7. Kakitangan kontrak (kumpulan pengurusan sahaja) layak membuat pembiayaan mengikut baki tempoh perkhidmatan
8. Terbuka kepada semua anggota termasuk bekas kakitangan di bawah Kumpulan BIMB Holdings Berhad (potongan gaji)
9. Menjelaskan satu (1) bulan Yuran anggota RM32.00 (jika potongan gaji tidak dibuat lagi)

Tujuan:
1. Pelajaran Anggota/Anak-Anak (untuk akademik)
2. Perkahwinan
3. Bersalin/Isteri
4. Belajar Memandu
5. Perubatan

Dokumen Wajib:
1. Salinan Kad Pengenalan Pemohon (disahkan)
2. Salinan Slip Gaji terkini Pemohon (disahkan)

Dokumen Sokongan:
1. Salinan MyKad/Surat Beranak anak/ Slip Bayaran Yuran Sekolah (menengah, rendah & prasekolah)/Yuran Belajar/Surat Tawaran Kemasukan IPT (yuran persekolahan/belajar)
2. Salinan Kad Perkahwinan (perkahwinan)
3. Salinan Kad Antenatal (bersalin)
4. Salinan Resit Hospital (rawatan perubatan)
5. Salinan Sebutharga Insuran (pembaharuan cukai jalan)

PEMBIAYAAN PEMBELIAN GAJET

Konsep: Bai Bithaman Ajil (BBA)

Kadar Keuntungan: 6.15% Setahun

Tempoh:
Minima 1 Tahun (12 Bulan)
Maksima 3 Tahun (36 Bulan)

Kelayakan:
1. Selepas disahkan menjadi anggota oleh Mesyuarat ALK
2. Disahkan dalam jawatan
3. Menjelaskan Syer anggota minima RM300.00
4. Peratus margin bayaran ansuran maksima 50% (tanpa potongan rumah) ATAU 75% (ada potongan rumah) berdasarkan gaji pokok

5. Maksima tiga (3) pembiayaan dalam satu masa dengan KOBIMBING
6. Pendedahan maksima 30 kali gaji pokok berdasarkan kepada baki kos pembiayaan
7. Kakitangan kontrak (kumpulan pengurusan sahaja) layak membuat pembiayaan mengikut baki tempoh perkhidmatan
8. Terbuka kepada semua anggota termasuk bekas kakitangan di bawah Kumpulan BIMB Holdings Berhad (potongan gaji)
9. Menjelaskan satu (1) bulan Yuran anggota RM32.00 (jika potongan gaji tidak dibuat lagi)show less

Had Kemudahan:
Minima RM1,500.00
Maksima RM7,000.00

Dokumen Wajib:
1. Salinan Kad Pengenalan Pemohon dan Penjamin (disahkan)
2. Salinan Slip Gaji terkini Pemohon dan Penjamin (disahkan)

Dokumen Sokongan:
1. Sebutharga daripada pembekal
2. Resit bayaran pendahuluan deposit kepada pembekal (sekiranya ada deposit)
3. Risalah spesifikasi barangan

PEMBAHARUAN CUKAI JALAN (ROADTAX)

Konsep: Tawarruq

Kadar Keuntungan: 2.00% Setahun

Tempoh: Maksima 12 Bulan

Kelayakan:
1. Selepas disahkan menjadi anggota oleh Mesyuarat ALK
2. Disahkan dalam jawatan
3. Menjelaskan Syer anggota minima RM300.00
4. Peratus margin bayaran ansuran maksima 50% (tanpa potongan rumah) ATAU 75% (ada potongan rumah)

5. Maksima tiga (3) pembiayaan dalam satu masa dengan KOBIMBING
6. Pendedahan maksima 30 kali gaji pokok berdasarkan kepada baki kos pembiayaan
7. Kakitangan kontrak (kumpulan pengurusan sahaja) layak membuat pembiayaan mengikut baki tempoh perkhidmatan
8. Terbuka kepada semua anggota termasuk bekas kakitangan di bawah Kumpulan BIMB Holdings Berhad (potongan gaji)
9. Menjelaskan satu (1) bulan Yuran anggota RM32.00 (jika potongan gaji tidak dibuat lagi)

Had Kemudahan:
Sehingga RM10,000.00

Jaminan: Tiada

Dokumen Wajib:
1. Salinan MyKad pemohon dan penjamin (disahkan)
2. Salinan Slip Gaji terkini pemohon dan penjamin (disahkan)

EMAS (GOLD BAR) / EMAS PERHIASAN

Konsep: Tawarruq

Kadar Keuntungan: 3.59% Setahun

Tempoh:
Minima 1 Tahun (12 Bulan)
Maksima 10 Bulan (120 Bulan)

Kelayakan:
1. Selepas disahkan menjadi anggota oleh Mesyuarat ALK
2. Disahkan dalam jawatan
3. Menjelaskan Syer anggota minima RM300.00
4. Peratus margin bayaran ansuran maksima 50% (tanpa potongan rumah) ATAU 75% (ada potongan rumah)

5. Maksima tiga (3) pembiayaan dalam satu masa dengan KOBIMBING
6. Pendedahan maksima 30 kali gaji pokok berdasarkan kepada baki kos pembiayaan
7. Kakitangan kontrak (kumpulan pengurusan sahaja) layak membuat pembiayaan mengikut baki tempoh perkhidmatan
8. Terbuka kepada semua anggota termasuk bekas kakitangan di bawah Kumpulan BIMB Holdings Berhad (potongan gaji)
9. Menjelaskan satu (1) bulan Yuran anggota RM32.00 (jika potongan gaji tidak dibuat lagi)
10. Membuat pembelian emas dengan pembekal panel KOBIMBING

Had Kemudahan:
Maksima RM100,000.00 / 15x Gaji Pokok / Mana yang Lebih Rendah

Jaminan:
1.Amaun kurang RM50,000 = Tiada penjamin;
ATAU
Tiada penjamin jika jumlah Syer & Yuran = Jumlah Kos Pembiayaan
2.Amaun melebihi RM50,000 = perlu penjamin

*Tertakluk kepada pihak pengurusan berdasarkan semakan rekod kredit

Dokumen Wajib:

  1. Salinan Kad Pengenalan Pemohon dan Penjamin (disahkan)
  2. Salinan Slip Gaji terkini Pemohon dan Penjamin (disahkan)
  3. Sebut harga daripada pembekal

EMAS (BELIAN DAN CASH)

Kerjasama dengan:

📌BELI DENGAN CASH :

1.Anggota membeli secara tunai dengan Kobimbing
2.Kobimbing akan membuat pembelian emas (Gold bar & Dinar sahaja) *tertakluk kepada stok sedia ada
3.Boleh pick-up di TAMU GOLD & Postage
4.Harga adalah tetap RM 315 segram *tertakluk kepada design & keluaran @ harga semasa
5.Catalog boleh lihat melalui Laman Sesawang Tamu Gold. https://tamugold.com/

📌PEMBIAYAAN EMAS DENGAN HABIB JEWELS & MUHAIMIN JEWELS :

1.Anggota boleh membuat pilihan di Kedai Emas dan membuat tempahan emas. (walk in)
2.Anggota perlu mengisi borang pembiayaan Emas Kobimbing dan sertakan lampiran sebut harga barang tersebut.
3.Unit pembiayaan akan semak kelayakan dan proses permohonan.
4.Jika diluluskan, surat tawaran akan disediakan.
5.Setelah lengkap tandatangan, arahan penghantaran kepada anggota oleh Kedai Emas akan dikeluarkan.
6.Pelanggan perlu membuat pengesahan setelah terima barang.
7.Kobimbing akan membuat bayaran kepada pembekal berdasarkan harga emas semasa. Jika terdapat lebihan bayaran akan dikreditkan ke akaun anggota.

Untuk berurusan dengan pihak pembekal emas boleh hubungi:
Muhaimin Jewels
0123580777 (Amin)
0182228442 (Solihin)
01133965616 (Radzi)

Habib Jewels
03-4252-7777
(maklumkan bahawa anda adalah anggota KOBIMBING)

Untuk info lebih lanjut:
Email: pembiayaan@kobimbing.com.my
Whatsapp: wassap.my/60198944840

MUAT TURUN

Sila klik untuk semakan borang pembiayaan yang dikehendaki.