KOBIMBING

TERMA & SYARAT PELABURAN

Amaun minima
tabungan adalah RM1,000.00.

Mengisi Borang Pelaburan Dana Ar-Rahnu dengan lengkap.

Anggota boleh membuat tabungan tanpa had maksima.

Anggota KOBIMBING yang disahkan oleh ALK dalam mesyuarat Lembaga mengikut syarat kelayakan di bawah UUK 11 (1),(2) KOBIMBING.

Pengeluaran tabungan boleh dibuat setelah tempoh matang dan pembayaran akan dibuat terus kepada akaun anggota.

Tabungan yang telah mencapai tempoh matang layak menerima kadar dividen seperti berikut:

Kadar Dividen

Tiada had bilangan transaksi bagi setiap anggota untuk tabung dana Ar-Rahnu.
Bagi pengeluaran sebelum tamat tempoh, dividen diberi dengan menggunakan formula berikut:

Formula Dividen ÷ Pengeluaran Sebelum Tamat Tempoh